Realizăm propuneri financiare complete – devize, centralizatoare, extrase, grafice fizice și valorice. În prima fază folosim prețuri medii de pe piață, apoi le modificăm în funcție de cerințele clientului, astfel încât să ajungem la o valoare competitivă.
Propunerea financiară este ultimul pas pentru acceptarea ofertei ca valabila. Noi – dosarlicitații – plecăm de la premisa că în spatele fiecărei Autoritați Contractante se află alți oameni: mai bine sau mai slab pregătiți, mai mult sau mai puțin riguroși în verificarea documentelor. Pentru a evita complicațiile – solicitările de clarificări sau chiar respingerea ca neconformă a ofertei, noi ne vom asigura înca de la început că se vor îndeplini următoarele condiții:

  • Devizele si extrasele vor arăta identic, din punct de vedere al cantităților (până la a cincea zecimală) și al denumirilor, cu listele de cantități ale proiectului.
  • Prețul pe ora de manoperă nu va fi sub salariul minim pe economie.
  • Ne vom asigura și vom fi la curent cu existența legilor de salarizare care urmează să intre în vigoare la o dată ulterioară, dar care va coincide cu perioada desfășurării contractului conform graficului de execuție, astfel încât să ajustăm din start prețul pe manoperă.