Facilitam accesul la specialistii necesari si obligatorii in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractelor, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente.

  • Responsabil Tehnic cu Executia – drumuri, civile, etc;
  • Inginer asigurarea calitatii in constructii (AQ);
  • Responsabil cu Control Tehnic de Calitate in Constructii (CQ);