Virgil CORBAN
- Experiență de peste 30 de ani ca șef de santier.
- RTE.
- Diriginte de șantier.
- Elaborare analize de preț.
- Elaborare propuneri tehnice construcții civile.
Delia STAN
- Experiență de peste 30 de ani în domeniul
construcțiilor.
- AQ/CQ.
- Elaborare propuneri tehnice drumuri și poduri.

Catalin URBAN
- Experiență de 10 ani ca șef de santier.
- Grafic fizic, valoric, Gantt, Perth.


Tudor MUNTEANU
- Experiență de 10 ani în achiziții publice.
- Elaborare propunere financiară.
- Înscriere și suport operare SEAP.
- Elaborare răspunsuri la solicitări de clarificări.

Victoria OLARU
- Experiență de 20 ani în companiile de stat în elaborarea fișelor de date și a antemăsurătorilor.
- Analiză documente de calificare.