Elaborare propunere tehnica
Blog, Studiu de caz

Propunerea tehnică – cum se răspunde la solicitările de clarificări?

Elaborare propunere tehnica – cum se răspunde la solicitările de clarificări? CV-urile expertilor trebuie transmise semnate si datate? Decizia CNSC Nr. 943/C9/847 din 10.05.2021 Elaborarea propunerii tehnice – Posibile cerințe Inaugurăm o nouă serie de articole prin care vom analiza și explica deciziile Consiliului Național De Soluționare a Contestațiilor, în urma cărora vom învăța cum