Elaborare propunere tehnica
Blog, Studiu de caz

Propunerea tehnică – cum se răspunde la solicitările de clarificări?

Elaborare propunere tehnica – cum se răspunde la solicitările de clarificări? CV-urile expertilor trebuie transmise semnate si datate? Decizia CNSC Nr. 943/C9/847 din 10.05.2021 Elaborarea propunerii tehnice – Posibile cerințe Inaugurăm o nouă serie de articole prin care vom analiza și explica deciziile Consiliului Național De Soluționare a Contestațiilor, în urma cărora vom învăța cum

image 17
Blog

Cerințe ale propunerii tehnice – Curba “S”

În ultima perioadă a început să se ceară tot mai des, prin fișa de date, in propunerea tehnica – “curba S” aferentă graficului fizic/Gantt, mai ales la procedurile simplificate pentru lucrările de execuție drumuri. Cerința poate fi solicitată în mai multe moduri, cum ar fi: În plus, de obicei este însoțită și solicitarea unui grafic